Juridice

 
    În decursul celor unsprezece ani de activitate/existență, Casa de licitatii și Galeria de artă AraArt, s-a confruntat cu acuze repetate. Pentru toate  aceste acuze, societatea noastră a ales calea instanței, iar pentru altele s-au deschis dosare penale.
    Din acest motiv, pentru corecta și completa informare a tuturor persoanelor interesate, inclusiv a clienților noștri, am decis să facem publice, informațiile prezentate mai jos:
 
1. În urma unei plângeri penale, prin care SC AraArt Collection SRL a fost acuzată de săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune, promovarea de mărfuri pirat și oferirea, distribuirea, deținerea ori depozitarea sau transportul de mărfuri-pirat în scopul distribuirii, prin ordonanța din data de 30.09.2016, emisă în cadrul dosarului nr. 3885/P/2013, Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 a dispus clasarea cauzei față de societatea noastră pentru toate faptele incriminate.
    În consecință, pentru orice afirmație conform căreia societatea noastră ar fi falsificat opera lui Nicolae Tonitza intitulată „Cocota”, persoana responsabilă va fi acționată în justiție, respectiv împotriva ei se va formula plângere penală. 
 
2. La data de 05.12.2014, Asociația Comercianților de Opere de Artă din România împreună cu Asociația Experților și Evaluatorilor de Artă din Romania a formulat un denunț către Parchetul de pe Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Urmărire Penală și Criminalistică, nr.3656/VIII-1/2014, privind săvârșirea de către S.C ARA ART COLLECTION S.R.L, a infracțiunilor de executare de falsuri ale bunurilor culturale mobile clasate, în scopuri comerciale sau dacă au fost expuse public.
   În data de 03.02.2020 IGPR dispune soluția de clasare a dosarului de mai sus (1042643/2020).
 
3. În anul 2015, societatea noastră a fost chemată în judecată fiind obligată la restituirea sumei de 3.500 Euro, motivându-se că tabloul intitulat „Copacul” sau „Toamnă târzie la Balcic”, pictat de Francisc Șirato ar fi fals.
Contraexpertiza lucrării prezentată de reclamant la dosar a fost semnată de un expert care la aceea dată, relata, în presa locală, că nu mai poate profesa din cauza pierderii totale a vederii.
Trebuie menționat faptul că pe lângă pierderea vederii, domeniul artistic în care putea oferi expertiză este pictura românească modernă (conform Registrului Experților pentru Patrimoniu Cultural Național Mobil – Bunuri cu semnificație artistică/pictură românească modernă 563/2007), or lucrarea care a făcut obiectul litigiului implica expertiza studiosului atestat în pictura interbelică.
Litigiul a fost soluționat definitiv la nivelul Curții de Apel București, prin respingerea recursului în dispozitivul deciziei civile nr. 225/12/03.2019
 
4. La data de 17.05.2016, reclamantul a chemat în judecată societatea noastră solicitând rezoluțiunea contractelor de vânzare – cumpărare care au avut ca obiect o lucrare achizitionata de la noi, invocând faptul că aceasta ar fii falsă.
În cadrul litigiului înregistrat sub numărul de dosar 13997/300/2016, la Judecătoria sectorului 2, societatea noastră a fost de acord cu efectuarea unei expertize pentru determinarea caracterului fals sau autentic al contractului.
Reclamantul (căruia îi revenea sarcina probei), urma să îndeplinească formalitățile necesare desfășurării expertizei (plata onorariului, punerea lucrării la dispoziția expertului, în forma în care aceasta au fost vândută – respectiv cu sigiliul aplicat de societatea noastră la vânzare, în formă intactă).
Reclamantul, nu și-a îndeplinit aceste obligații și astfel cauza a fost suspendată, iar ulterior perimată
 
5. La data de 21.09.2016  se formulează o plângere penală (11018/P/2016) către IGPR cu privire la achiziția unui număr de 11 tablouri de la Galeria de Artă AraArt, iar în urma expertizării efectuate imediat după achiziție se constată de către expertul reclamantului (acesta neavând studii de specialitate)  faptul că acestea nu sunt autentice, dispunându-se începerea urmăririi penale sub aspectul sancțiunii de înșelăciune. 
În urma cercetărilor se dispune de către Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 clasarea cauzei față de societatea noastră pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune la data de 04.12.2019. 
 
6. La data de 29.09.2016, se formulează o altă plângere penală (11018/P/2016) către IGPR cu privire la achiziția unui număr de două tablouri de la Galeria de Artă AraArt, iar în urma expertizării efectuate imediat după achiziție se constată de către expertul reclamantului (acesta neavând studii de specialitate) faptul că acestea nu sunt autentice, dispunându-se începerea urmăririi penale sub aspectul sancțiunii de înșelăciune. 
În urma cercetărilor se dispune de către Parchetul de pe lângă Judecătoria sectorului 2 clasarea cauzei față de societatea noastră pentru săvârșirea infracțiunii de înșelăciune la data de 05.12.2019.
 
   Lung respect și adâncă plecăciune pentru toți aceia care ne-au susținut constant, în acești unsprezece ani în care competența casei AraArt a fost pusă sub semnul întrebării prin aceste cauze. 
                                                                                 
                                                                                                                                                                                           Colectivul AraArt