Echipa AraArt

CURRICULUM VITAE
 
DATE GENERALE
 
NUME: ZECK
PRENUME: ARIADNA
 
STUDII
 
1980 -1985  :  - studii universitare: Academia de Arte Frumoase din Bucureşti
                              secţia Istorie şi Teoria Artei;
                             - licenţa cu teza „Nicolae Iorga ocrotitor al patrimoniului
                               cultural naţional”;
                             - specializări: muzeologie, artă monumentală, restaurare -
                               conservare, profesor de desen
 
  Prezent: - Doctor în științe, cu teza: „Occidentalizarea şi/sau laicizarea artei religioase din Ţara Românească: 1780-1900”

 
ACTIVITATE PROFESIONALĂ
 
1985 – 1989  :  - muncitor necalificat la Trustul „Carpaţi”
1990 – 1993  :  - consilier al Ministrului Culturii pe probleme de cultură religioasă
1993 :  - transfer la Muzeul Ţăranului Român
1993 – 2000  :  - „redactor I” - echivalent cercetător I - la Muzeul Ţăranului Român
1995 – 1999  :  - angajată, prin cumul de funcţii, ca profesor de istoria civilizaţiilor europene şi de Gazetărie Literară la Colegiul Naţional „I. L.Caragiale”, clasele  UNESCO;
2000 : - transfer prin concurs la Muzeul Municipiului Bucureşti
2000 – 2003 :  - director științific la Muzeul Municipiului Bucureşti
2001 – prezent : - profesor invitat la catedra de „Istoria Arhitecturii” a Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” Bucureşti - curs postuniversitar de antropologie a spaţiului sacru
2004 – 2010 :  - consilier de specialitate al galeriei culturale Art Collection
din august 2009 : -  expert in bunuri culturale, atestat nr. 699
2010 – prezent :  - consilier de specialitate şi expert al Galeriei şi Casei de Licitaţii AraArt

 
STUDII  DE  SPECIALITATE
 
1987 :  - Studiu istoric -  Muzeul Kalinderu (Importanţa unui act   de cultură – Muzeul Kalinderu, în „Revista Muzeelor şi Monumentelor”, secţiunea Monumente istorice şi de artă)
1991 :  - Studiu de zonă protejată - Biserica Mănăstirii „Trei Ierarhi” din Iaşi
1996 :   - Studii de zone protejate în judeţele Vâlcea, Suceava, Maramureş, Bihor, 
                 Neamţ
1999 :   - Studiu istoric pentru zona Lipscani - segmentul Smârdan, Şelari,
                 Lipscani
               - Studiu istoric pentru zona Piaţa Unirii - Concursul Internaţional „Catedrala
                  Neamului” - Colectiv arh. Dorin Ştefan
2001 :   - Studiu de caz (istoric) - Amenajarea parterului imobilului „Adriatica” din
                 str. Ion Câmpineanu nr.20, colţ cu Calea Victoriei
2002 :   - Studiu de caz (istoric) - Imobilul din str. Grigore Mora nr.25, sector 1,
                 Bucureşti
               - Studiu istoric pentru Concursul Internaţional „Catedrala
                 Neamului”  Colectiv arh. Dorin Ştefan
              - Studiu ”Catedrala Mântuirii Neamului”- exercițiu de interpretare -  
               Materiale
de istorie şi muzeologie, vol.XVIII
              - Studiu „Văz monstros” despre arhitectura Bucureştilor văzută de
                 I. L.Caragiale în Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeologie, vol.
                XVI

2003  :  - Studiu „Tezaurul de la Moscova” a devenit subiectul unei poveşti
                 fantastice, Bucureşti – Materiale de Istorie şi Muzeografie XVII
2014  :  - „Stilul” unui mare principe ortodox - în Volumul „Constantin
                  Brâncoveanu - simbol românesc”
 


ACTIVITATE PUBLICISTICĂ
 
ARTICOLE
 - Din 1986, numeroase colaborări la revistele de specialitate şi literare cu recenzii, articole şi studii despre: limitele de înţelegere ale valorilor patrimoniale, legătura dintre cultura şi civilizaţia bisericească şi cea laică, problema construcţiilor noi, ş.a.
1988-1989  : - Revista Arhitectura
„O incursiune în istoria unui Bucureşti de altădată: Podul Mogoşoaiei” (1988),
„Mihai Ispir şi noua carte despre Theodor Pallady” (1988);
„o sută de acuarele bucureştene” (1989), „Scrieri despre arta românească sau
prima carte de muzeologie de la noi” (1989)
                        - Revista „Transilvania”, Sibiu      
„Medalioane în cerneală” : in memoriam Vasile Drăguţ, ş.a.

1990-1992  :  - Revista „România Literară”
  „Au şi casele soarta lor” (1990), „Catedrala sfidării neamului”(1991),
„Brâncuşi: un punct de vedere” (1991), “reintegrarea sacrului în cultură”
(1992), “Nocivitatea “socialismului victorios””(1992), ş.a.

1993-1994  :  - Revista „Dilema”
Responsabil al paginii 11, consacrată problemelor ecumenismului, în accepţiunea sa culturală (nr.8-nr.52):
“Criza artei liturgice”(1993), „Tradiţii ale ateismului legislativ” (1993),
„Demolările - o tradiţie românească?” (1993), „Elita smereniei” (1993),
„Cârpelile Bucureştului” (1993), ş.a.
Convorbiri cu I.P.S. Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, I.P.S.
Nicolae, Mitropolitul Banatului, I.P.S. Bartolomeu, Arhiepiscopul Vadului,
Feleacului şi Clujului, P.S. Casian, Episcopul Dunării de jos şi cu alţi înalţi
prelaţi ai Bisericii Ortodoxe Române, pe tema relaţiei cult-cultură.
În acelaşi timp, responsabil al unor numere din „Dilema” : “Demolările - o tradiţie românească?” (nr.15), „Biserica între instituţie şi credinţă” (nr.26), „Ce balamuc simpatic sunt Bucureşti aceştia!” ( nr.41), „Copilăria copilului naţional” (nr.46)

1993-1995  : - Revista „Arhitext”
„Este astăzi lăcaşul o pură creaţie a spiritului?” (1994), „Biserici noi” (1995)

1994-1996  :  - Suplimentul cultural „Litere, Arte, Idei” al ziarului „Cotidianul”
„Pentru fidelitatea restaurării” (1994), „Ministerul culturii redevine Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste : restaurarea monumentelor istorice, un pretext pentru restauraţie în cultură” (1994), „Criza noastră de biserici”  (1994), „Efectul ordonanţei privind patrimoniul cultural naţional” (1995), ş.a.

1993, 1995  :  - Responsabil de număr al revistei „Rosturi”, editată de Muzeul Ţăranului Român

2000  : - Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeologie, vol.XIV - Muzeul în forma sa specifică de expresie - discurs teoretic

2001  : - Bucureşti - Materiale de istorie şi muzeologie, vol.XV - „Imposibilitatea întoarcerii în traseul laicizării - discurs teoretic despre o temă impusă Bucureştilor: Catedrala Neamului”
 
CĂRŢI - ALBUME
 
1994  :  - În cartea „Gânduri despre Nae Ionescu” (autor Dan Ciachir), cap. <<Nae Ionescu sau teologul „nespecializat”>>, Institutul European, Iaşi, 1994
2002  : - Colecţia de artă a Camerei Deputaţilor (vol.II) - coautor
               În pregătire volumele:
              - „Religiozitatea azi”;
              - „Un muzeu dispărut”;
              - „Tezaurul de la Moscova – al doilea transport”;
              - „Bucureștii între sacru și profan”;
              - „Simbolica ortodoxă față în față cu simbolica catolică”;
              - „Occidentalizarea şi/sau laicizarea artei religioase din Ţara Românească:
                 1780-1900”.
 

RADIO
 
1994-1996  :  - Colaborare la radio BBC în cadrul unor emisiuni consacrate
                           culturii religioase şi problemelor patrimoniului cultural naţional
1999-2000  :  - Colaborare cu postul de radio Antena Bucureştiului în ciclul de emisiuni „A cincea dimensiune” ( rubrica „Monumentul săptămânii”) şi în ciclul de emisiuni „Atheneum” (rubrica „Istoria Bucureştiului în secole prin fapte culturale”) şi „Activitatea Culturală”
 
CATALOAGE
 
2002  :  - Redactarea şi machetarea catalogului – album „Sacralitatea, asimilări şi
                 sinteze culturale în spaţiul vâlcean”
2010 – prezent :  - Redactarea și machetarea catalogului de licitație AraArt
 
CONGRESE, CONFERINŢE
 
1990 :  - Brăila - lector la primul simpozion consacrat spaţiului eclezial
1991 :  - Berlin - lector la prima Conferinţă a femeilor pentru securitate şi
               cooperare în Europa: secţiunea cultură
1991 :  - Bucureşti - lector la „Seminarul româno-francez de antropologie creştină”
1991 :  - Iaşi - lector la Seminarul „Monumente istorice ieşene”
1992  :  - Bucureşti - lector la Conferinţa naţională consultativă a laicilor din
                Biserica   Ortodoxă Română
1994  :  - Covasna - lector la simpozionul „Patrimoniul religios: patrimoniul
                culturii”
1994  :  - Bucureşti - organizator al mesei rotunde „Restauraţia în cultură:
               desfiinţarea Comisiei Monumentelor” (GDS)
1996  : - Iaşi - lector la conferinţa „Asociaţiei Ecumenice a Bisericilor Române”
1996  :  - Bucureşti - lector la lucrările conferinţei „Itinerarii culturale ale
               Consiliului Europei”
1996  :  - Războieni - lector la seminarul „Războieni 1496 -1996, o forţă pentru
               Moldova şi creştinătate”, sub egida Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei
1990-1998 :  - Participant la numeroase alte simpozioane şi conferinţe consacrate spaţiului   eclezial şi patrimoniului cultural
 
BURSE
 
1990 – 1993  :  - Franţa - bursa nominală acordată de Ministerul Culturii francez pe probleme  de patrimoniu
1996  :  - Câştigătoare a concursului pentru obţinerea bursei de doctorat la   Universitatea din Fribourg, Elveţia
 
EXPOZIŢII
 
2002  :  - „Sacralitatea, asimilări şi sinteze culturale în spaţiul vrâncean” - Sala „Constantin Brâncuşi” a Palatului Parlamentului (colaborare)
 
PREMII, DISTINCŢII
 
1999-2000  : - Nominalizată la International Biographical Center - Cambridge, pentru Dicţionarul Femeilor Secolului XX - anul 2000
                                   - Inclusă în Dicţionarul „Who’s Who” in Romania from A to Z
 
ALTE ACTIVITĂŢI
 
din 1991 – 2000 : - Membru al Comisiei de avizare a lăcaşurilor de cult, organizată de Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, Secretariatul de Stat pentru Culte şi Ministerul Culturii
din 1996  :  - Membru fondator al Centrului pentru Ocrotirea Monumentelor istorice „România Nostra”
2010 – prezent – consultanta de specialitate in mari colectii private din Europa

 
  

Image Map Ariadna Zeck Echipa